• Site Disclaimer

  kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie die door ons of derden is verstrekt binnen deze website. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze website. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van , waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan , en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets mag van worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van . Alle rechten zijn voorbehouden aan , tenzij anders vermeld. aanvaardt geen frames van binnen andere webpagina's.
 • Privacy Verklaring

  respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ik gebruik je gegevens uitsluitend met jouw toestemming. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden. verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.
 • Systeemeisen

  is geoptimaliseerd voor Firefox / Microsoft Internet Explorer 6.0 en hoger. De aanbevolen schermresolutie voor is 1024 x 768 pixels. De ingeframede pagina's van reisaanbieders kunnen desgewenst met de rechtermuisklik eenvoudig in een nieuw scherm geopend worden.
 • Copyright

  Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. De informatie op deze site is afkomstig van . Op alle informatie rust copyright en de intellectuele eigendomsrechten op de gegevens berusten bij en/of de partners van . Het is niet toegestaan de website te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van is het niet toegestaan deze website op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden, beschikbaar te stellen op een netwerk of op andere wijze te (her)verspreiden.